Dit is de website van Dutch Housing Company B.V. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@dutchhousingcompany.com. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dutch Housing Company accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Dutch Housing Company. Opgenomen informatie over projecten kunnen bijvoorbeeld in een later stadium nog gewijzigd worden, derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op de website.

Deze website bevat links naar websites van derden en Dutch Housing Company is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Dutch Housing Company dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Housing Company. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een e-mail naar info@dutchhousingcompany.com